Besøg også: Australienrejser · Fijirejser

Rejsebetingelser


Navn i henhold til pas
Tjek venligst, at alle navne på rejseplanen stemmer overens med passet. Dette er meget vigtigt i forhold til flybilletter, andre rejsedokumenter og eventuelle visa. Kontakt straks din rejsekonsulent i tilfælde af uoverensstemmelser. Vær opmærksom på, at det i mange tilfælde ikke er muligt at ændre navnet på flybilletten. Private Travel Lab er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Restbeløb
Restbeløbet forfalder normalt til betaling 6 uger før afrejse, medmindre andet er angivet. Ved bestilling af rejse mindre end 6 uger før afrejse, forfalder hele rejsens beløb til betaling umiddelbart efter afsendelse af betalingsoplysninger og ordrebekræftelse. Hvis fristen for betaling af restbeløbet ikke overholdes, bortfalder aftalen, og kunden mister sit depositum.

Skatter og afgifter
Valuta, oliepris og andre forhold påvirker de skatter og afgifter, der pålægges billetten, og dette kan ændre sig, indtil billetten udstedes. Du kan sikre dig mod en stigning i afgifterne ved at betale for billetten med det samme ved bestilling. Hvis ikke, skal alle mulige forhøjelser, der kommer efter booking, afregnes af kunden inden afgang, på vegne af flyselskabet. Gebyrer er inkluderet i billetten undtagen eventuelle lokale lufthavnsgebyrer, der skal betales ved check-in.

Billet og rejseplan
Senest 8 dage før afgang modtager du billetter, rejseplaner mv. Vouchers til landearrangementer (hoteller mv.) sendes enten ud sammen med billetterne eller ligger klar i receptionen ved dit første overnatningssted. Den rejsende er ansvarlig for at kontrollere, at ordrebekræftelse og rejsedokumenter svarer til det, der er bestilt. Det er meget vigtigt, at navnet er stavet korrekt på billetten og stemmer overens med passet. Hvis navnet ikke er stavet korrekt, kan du blive afvist ved check-in til flyet.

Gebyrer
I særlige tilfælde kan der opkræves et reservationsgebyr. Dette vil i så fald fremgå sammen med tilbuddet.

Ændringer
Såfremt det er muligt at foretage navneændring eller anden ændring, beregnes et gebyr på mindst DKK 500 pr. person pr. ændring udover gebyrer, der tilkommer fra leverandørerne.

Afbestilling
I princippet kan pakkerejsen ikke refunderes. Undtagelsen er, hvis du er blevet informeret om andre afbestillingsbetingelser ved booking. Hvis du bliver nødt til at aflyse rejsen, vil vi naturligvis forsøge at hjælpe dig med at få så meget som muligt tilbage af rejsens pris fra vores tredjepartsleverandører mod et administrativt gebyr.

Det anbefales, at rejsende har en afbestillingsforsikring, der dækker disse udgifter ved egen sygdom, akut sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie.

Pas, visum og rejseforsikring
Rejsende er ansvarlige for at have pas og visa i orden på rejsen. Passet skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter at have forladt det pågældende land.

Alle rejsende skal have en rejseforsikring, og vi anbefaler også kraftigt at have en afbestillingsforsikring inkluderet.

Husk gyldigt pas og rejseforsikringsbevis med kontaktoplysninger og policenummer. Vi anbefaler at tage en kopi af dit pas og tage det med på rejsen, hvis du skulle miste dit pas. Det er en god idé at sætte dig ind i vilkårene for din rejseforsikring.

For opdateret information om de enkelte landes indrejseregler og visumkrav henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Hvis du ikke er dansk statsborger, er det vigtigt at tjekke, hvilke regler der gælder for dit statsborgerskab.

Fejl, der opstår under rejsen
Den rejsende har pligt til uden unødig forsinkelse at oplyse om eventuelle mangler, der konstateres under ​​pakkerejsen. Er du utilfreds med noget på rejsen, skal en reklamation rettes til leverandøren på stedet (f.eks. hotellet), så manglen kan udbedres eller problemet løst. Såfremt problemet/manglen ikke er løst, skal dette gøres skriftligt opmærksom på, og du skal have en underskrift på dette fra leverandøren, således at Private Travel Lab efterfølgende kan tage fat på problemet med leverandøren. Venter du til du er kommet hjem, kan vi ikke påvirke eller gøre noget ved de fejl eller mangler, der er opstået. Hvis problemet ikke kan løses på destinationen, kan du sende os en skriftlig klage efter hjemkomsten til følgende postadresse: Private Travel Lab, Hellerupvej 8, 1. th., 2900 Hellerup. Vi gør opmærksom på, at vi har skriftlig klagebehandling. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler klagen på, kan du sende sagen videre til Pakkerejseankenævnet.

Lov om pakkerejser
Private Travel Labs rejsebetingelser er baseret på pakkerejseloven for rejser, der falder ind under definitionen i pakkerejseloven. Pakkerejselovens bestemmelser gælder ikke for erhvervskunder. Ved kun at sælge flybilletter eller andre rejseydelser, der ikke er pakkerejser, fungerer vi kun som agent for flyselskabet eller den relevante leverandør. Alle krav i forbindelse med sådanne rejseydelser skal rettes direkte til udbyderen af ​​disse.

Forbehold
Der tages forbehold for prisændringer som følge af forhold, som vi ikke har indflydelse på, såsom ændringer i valutakurser, olie- og brændstofpriser, skatter og afgifter. Ved stigninger som følge af eventuelle ændringer, faktureres dette uden varsel senest 20 dage før afrejsedatoen. Dette gælder også selvom slutfakturaen er sendt og betalt tidligere. Ved efterfakturering beregnes forskellen mellem kursen på tidspunktet for ordreindgåelsen og kursen på efterfaktureringstidspunktet. Dette gælder kun de elementer, hvor vi betaler eksterne leverandører i fremmed valuta. Ved en prisstigning på mere end ti procent kan kunden opsige aftalen. Ved fald i valuta, oliepriser, skatter og afgifter eller lignende vil dette derimod medføre et tilsvarende fald i prisen.

Flytider og selskaber og andre elementer i rejseplanen kan blive ændret som følge af omstændigheder, som vi ikke har indflydelse på. Væsentlige ændringer, der sker efter booking, skal meddeles den rejsende skriftligt. Andre forhold, som vi ikke har kontrol over, såsom vejr, uroligheder, lukkede veje, skovbrande, vejrforhold, strejker, virusudbrud, pandemier osv. kan medføre ændringer i rejseprogrammet. Vi ændrer herefter rejseprogrammet så godt som muligt, uden erstatningsansvar.

Bagage
Det er normalt tilladt at medbringe 20 eller 23 kg indchecket bagage og 1 håndbagage på op til 7 kg. Der er variationer mellem flyselskaberne. Den korrekte bagagevægt, vil fremgå af din rejseplan. Er du i tvivl så kontakt os for at høre, hvad der gælder for din rejse. Husk at markere bagage tydeligt med navn og adresse.

Vaccinationer
For information om vaccinationer kontakt din læge eller se Udenrigsministeriets rejseinformation for aktuel information. Vi anbefaler at tjekke dette i god tid, da nogle vacciner skal tages et vist antal uger før afrejse for at være effektive.

Medicin
Love og regler om, hvilke lægemidler der er receptpligtige eller tilladte, kan variere fra land til land. Du bør altid tjekke de regler, der gælder for det land, du rejser til. Hvis du skal medbringe receptpligtig medicin, bør du få en engelsksproget erklæring om brugen af ​​medicin fra en læge.

Kreditkort eller kontanter
Det mest almindelige betalingsmiddel er kreditkort. Rejsechecks bruges næsten ikke længere. Kontakt banken, hvis du ønsker mere information.

Indrejse formular
Til nogle lande vil der blive udleveret en indejseformular i flyet, som skal udfyldes korrekt. Denne formular afleveres ved ankomst.

Internationalt kørekort
Hvis du kører bil i udlandet, anbefaler vi, at du tager et internationalt kørekort. Dette kan udstedes af borgerservice.  Se www.borger.dk

Sprog
Medmindre andet er angivet, vil alle guidede ture og ture på destinationerne foregå på engelsk.

Tilgængelighed
Ved særlige behov som fx handicap er det vigtigt at informere om dette ved bestilling, så vi kan gøre vores yderste for at tilpasse rejsen.

Toldbestemmelser
I mange lande er der strenge restriktioner på import af blandt andet fødevarer, dyr (levende eller udstoppede), planter, blomster, nødder, jord eller våben. Myndighederne i de forskellige lande håndhæver disse restriktioner meget strengt. Det er altid den rejsendes ansvar at sikre, at de gældende regler overholdes. Er du i tvivl, så kontakt det aktuelle lands ambassade inden afrejse og se informationen på Udenrigsministeriets Rejsesider.

Rejseregler for indførsel af planter og planteprodukter (til Danmark)
Reglerne for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU betyder, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra rejser i lande udenfor EU, uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat. 

Det gælder også for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen; ligesom reglerne også er gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter. 

De eneste undtagelser fra disse regler er frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres. 

Hvis du medbringer planter til plantning, herunder visse typer af frø til udsæd, fra lande udenfor EU, skal disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Varen vil derefter blive importkontrolleret af Landbrugsstyrelsen. Du skal være opmærksom på at der er udgifter forbundet med importkontrollen. 

Hvis du medbringer frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning, fra lande udenfor EU, vil der stadig være krav om plantesundhedscertifikat, men produkterne skal ikke anmeldes til import. 

Reglerne indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning er omfattet af forbud mod import. Reglerne skyldes en EU-forordning, som kaldes Plantesundhedsforordningen og har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter. I Importvejledningen kan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter. Du finder vejledningen her: Vejledning om import af planter og planteprodukter 

Du kan læse mere om de specifikke regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her: Importregler for private 

Du finder svar på de mest stillede spørgsmål omkring importregler for privatpersoner her: FAQ importregler for private

.

Private Travel Lab er et brand under Australienrejser Aps, som er ansvarlig arrangør. Australienrejser er IATA-agent og medlem af Rejsegarantifonden.

rejsegarantifonden
IATA logo
Serandipians logo